Verše do svatebních oznámení

Dbejte prosím na to, aby verš v závislosti na motivu, který jste si vybrali, nebyl příliš dlouhý.
Verš buď zkopírujte do kolonky v tabulce
"Vlastní verš", nebo uveďte pouze jeho číslo (V01...)

V01 Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon
V19 Z ničeho se nedá dělat věda
ani z vědy ne, natož pak ze života.
Jan Werich
V02 Milovat a být milován
je největším štěstím na světě.
J. W. Goethe
V20 Usměj se, lásko třeba slzami,
když jméno napsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou prstenů.
V03 Motto:
... život nám napíše sám ...
V21 Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.
V04 Ode dneška ne ”Já”,
ne ”Ty”, ale ”My”.
V22 Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.
V05 Milovat, znamená být schopen
obětovat se pro druhého.
Michael Quoist
V23 Až tiché ”ANO” ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít,
věř, že láska má Ti navždy zůstane
jen s Tebou chci stále žít.
V06 Jdi s tím, kdo Tě má rád.
V. Hugo
V24 Dnes dávám Ti ruku svoji,
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.
V07 Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.
V25 Manželství je plné starostí a trnů,
ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
Sainte - Beuve
V08 Není jiného léku na lásku
než více lásky.
Thorieu
V26 Nekonečným přátelstvím
se začala naše láska,
a nekonečnou láskou
se končí naše přátelství.
V09 Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože jsi můj život.
John Lennon
V27 Až v tichém chrámu před oltářem
se naše ruce spojí,
loučit se budem se svobodou
a matičkou svoji.
V10 Láska, to je štěstí,
které si dáváme navzájem.
Sandová
V28 Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač, drahá, jen tiše řekni
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.
V11 ... budeme šťastni,
protože chceme být šťastni ...
V29 Do prstýnků našich vrytý bude den,
kdy společným ANO náš sňatek bude uzavřen.
V12 Láska je jako slza, vznikne v oku
a pronikne až do srdce.
V30 Tu jsem náhle viděl,
že mohu pro druhého něco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šťastný,
protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít.
E. M. Remarque
V13 S Tebou chci jít až na konec světa... V31 Cestičkou schůdnou i trnitou
životem půjdeme spolu,
láska nám bude oporou
v starostech, štěstí i bolu.
V14 Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím...
V32 Beru si Tě takového, jaký jsi a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě i miluji.
R. Rolland
V15 Věříme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.
V33 Až zazní ”ANO”obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.
V16 Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství,
ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.
V34 Chytil jsem motýla - zahynul.
Utrhl jsem květinu - zvadla.
Poznal jsem, že všeho co je krásné
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon
V17 Končí již krásné a vznešené ”Já”,
začíná prosté, ale o to krásnější ”My”.
V35 Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
patříme k sobě, půjdeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.
V18 Zastav se, okamžiku,
jsi překrásný ...
G. B. Shaw